به فروشگاه دی جی سنتر خوش آمدید!

آیا می‌توان تنها با استفاده از یک موج سینوسی یک ریتم درام ساخت؟ آیا می‌توان تنها با استفاده از یک موج سینوسی یک ریتم درام ساخت؟
  • دی جی سنتر
  • ریتم - مرکز دی جی ایران | وب سایت رسمی دی جی سنتر

ریتم - مرکز دی جی ایران | وب سایت رسمی دی جی سنتر

X