به فروشگاه دی جی سنتر خوش آمدید!

آیا می‌توان تنها با استفاده از یک موج سینوسی یک ریتم درام ساخت؟ آیا می‌توان تنها با استفاده از یک موج سینوسی یک ریتم درام ساخت؟
  • دی جی سنتر
  • درام - مرکز دی جی ایران | وب سایت رسمی دی جی سنتر

درام - مرکز دی جی ایران | وب سایت رسمی دی جی سنتر

X