به فروشگاه دی جی سنتر خوش آمدید!

سینتی سایزر آنالوگ ۱۹۹ دلاری  Moog با نام Werkstatt-01 سینتی سایزر آنالوگ ۱۹۹ دلاری  Moog با نام Werkstatt-01
  • دی جی سنتر
  • کمپانی Moog سینتی سایزر تازه و آنالوگ ۱۹۹ دلاری خودش با نام Werkstatt-01 را روانه بازار کرد. - مرکز دی جی ایران | وب سایت رسمی دی جی سنتر

کمپانی Moog سینتی سایزر تازه و آنالوگ ۱۹۹ دلاری خودش با نام Werkstatt-01 را روانه بازار کرد. - مرکز دی جی ایران | وب سایت رسمی دی جی سنتر

X