"> میکروفون AT2040 با الگوی سوپر کاردیود از کمپانی Audio Technica - مرکز دی جی ایران | وب سایت رسمی دی جی سنتر

به فروشگاه دی جی سنتر خوش آمدید!

میکروفون AT2040 با الگوی سوپر کاردیود از کمپانی Audio Technica میکروفون AT2040 با الگوی سوپر کاردیود از کمپانی Audio Technica
  • دی جی سنتر
  • میکروفون AT2040 با الگوی سوپر کاردیود از کمپانی Audio Technica - مرکز دی جی ایران | وب سایت رسمی دی جی سنتر

میکروفون AT2040 با الگوی سوپر کاردیود از کمپانی Audio Technica - مرکز دی جی ایران | وب سایت رسمی دی جی سنتر

X