به فروشگاه دی جی سنتر خوش آمدید!

این حقیقت دارد: بهرینگر سینتی سایزر آنالوگ TB-303 را با نام TD-3 شبیه‌سازی کرد ! این حقیقت دارد: بهرینگر سینتی سایزر آنالوگ TB-303 را با نام TD-3 شبیه‌سازی کرد !
  • دی جی سنتر
  • سینتی سایزر آنالوگ TB-303 را با نام TD-3 - مرکز دی جی ایران | وب سایت رسمی دی جی سنتر

سینتی سایزر آنالوگ TB-303 را با نام TD-3 - مرکز دی جی ایران | وب سایت رسمی دی جی سنتر

X