به فروشگاه دی جی سنتر خوش آمدید!

آیا می‌توان تنها با استفاده از یک موج سینوسی یک ریتم درام ساخت؟ آیا می‌توان تنها با استفاده از یک موج سینوسی یک ریتم درام ساخت؟
  • دی جی سنتر
  • ایبلتون - مرکز دی جی ایران | وب سایت رسمی دی جی سنتر

ایبلتون - مرکز دی جی ایران | وب سایت رسمی دی جی سنتر

X